Företagsmassage

Massage är ett långsiktigt arbete. Fler och fler företag börjar inse hur viktig massage och andra kroppsterapier är för den totala hälsan bland de anställda i ett företag. Massage minskar stress och ökar kroppskännedomen. Sjukfrånvaron minskar och dessutom är numera massage avdragsgill för arbetsgivaren!

Skatteregler

Friskvård, motion och kroppsterapi är en form av personalförmån som är avdragsgill för arbetsgivaren. Förmånen syftar till att skapa trivsel på arbetsplatsen och får inte utgöra ersättning för utfört arbete. Någon direkt uttalad beloppsgräns finns dock inte angiven. I stället tittar Skatteverket på marknadsvärdet för enklare motion- och friskvårdsaktiviteter som kan variera mellan olika orter. Därför är den skattefri även för de anställda under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda:

  • förmånen måste rikta sig till hela personalen
  • den ska inte kunna bytas mot kontanter
  • den får endast utgöras av ett mindre belopp

Priser

Om ditt företag är intresserad av massage så kontakta mig för en offert. Jag har en portabel massagebänk och kommer gärna till ert företag för att massera. Ni behöver alltså inte komma till mig.

Boka Behandling Direkt